CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Việc thu thập dữ liệu bao gồm: điện thoại, họ tên, email, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà Mona Frema cần khách hàng cung cấp khi gửi thông tin nhờ tư vấn hay muốn mua sản phẩm. Và chúng tôi có thể kịp thời liên hệ xác nhận lại với khách hàng nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Mona Frema sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

Xử lý đơn hàng: các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của khách hàng như: gọi điện/tin nhắn xác nhận việc đặt hàng, thông báo về trạng thái đơn hàng & thời gian giao hàng, xác nhận việc huỷ đơn hàng (nếu có), xác nhận hoàn hoàn (nếu có).

Chương trình mới: Gửi thư ngỏ/thư cảm ơn, giới thiệu sản phẩm mới, kiến thức liên quan, các chương trình khuyến mãi của Mona Frema.

Dịch vụ chăm sóc khách hàng: bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi của khách hàng. Chăm sóc khách hàng sau mua.

Liên hệ: Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt

Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy từ khách hàng hoặc ban quản trị. Còn lại, trong mọi trường hợp thông tin cá nhân sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Những thông tin thu thập của khách hàng sẽ được ban quản trị tiếp cận và các cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình

Tên đơn vị: Công ty TNHH Thẩm Mỹ Mai Phan

Địa chỉ: 31/8/15/6 đường số 17, khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 0902 513 905

6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu ban quản trị thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của “Mona Frema”. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Giỏ Hàng

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn